FMD短程分子蒸馏装置

 提示:点击图片可以放大

产品介绍

分子蒸馏是一种在高真空下操作的蒸馏方法,这时蒸汽分子的平均自由程大于蒸发表面与冷凝表面之间的距离,从而可利用料液中各组分蒸发速率的差异,对液体混合物进行分离。分子蒸馏是一种特殊的液-液分离技术,它不同于传统蒸馏依靠沸点差分离原理,而是靠不同物质分子运动平均自由程的差别实现分离。

技术参数

A型

型号 FMD-60(A) FMD-80(A) FMD-100(A) FMD-150(A) FMD-200(A) FMD-230(A)
有效蒸发面积 0.05 0.1 0.15 0.25 0.35 0.5
内冷凝面积 0.1 0.15 0.2 0.4 0.5 0.65
桶身内直径 60 80 100 150 190 220
进料器容积 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
处理流量 0.1~2.0 0.3~4.0 0.5~5.0 1.0~8.0 1.5~10.0 2.0~15.0
电机功率 120 120 120 120 200 200
转速范围 0~450 0~450 0~450 0~450 0~450 0~450

B型

型号 FMD-60(B) FMD-80(B) FMD-100(B) FMD-150(B) FMD-200(B) FMD-230(B)
有效蒸发面积 0.05 0.1 0.15 0.25 0.35 0.5
内冷凝面积 0.1 0.15 0.2 0.4 0.5 0.65
外冷凝面积 0.2 0.25 0.3 0.6 0.6 0.6
桶身内直径 60 80 100 150 190 220
进料器容积 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
处理流量 0.1~2.0 0.3~4.0 0.5~5.0 1.0~8.0 1.5~10.0 2.0~15.0
电机功率 120 120 120 120 200 200
转速范围 0~450 0~450 0~450 0~450 0~300 0~300